(1)
Fatikin, M. .; Nurul Hakim, M. F. SISTEM PENERIMAAN INVOICE DALAM PENERIMAAN BARANG OLEH STOREKEEPER DI GRAND SERELA YOGYAKARTA. NUSANTARA 2022, 5, 1-6.